ถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

Print-friendlyPrint-friendly

รายการที่ยาวที่สุดในถ้ำมีการปรับปรุงเพื่อ  1 มิถุนายน 2559 มันมีถ้ำทั้งหมดที่ได้รับการสำรวจความยาวของกว่า 1,000 เมตร

 

No. ชื่อ จังหวัด ระยะเวลา รังวัด วันที่
1 ถ้ำพระวังแดง พิษณุโลก 13,761m RFD/CSS/OCC/SMCC 1997-2004
2 ถ้ำแม่ละนา แม่ฮ่องสอน 12,720m Australian expeditions 1986-1992
3 ถ้ำใหญ่น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 10,631m SMCC 2004-2014
4 ถ้ำหลวง เชียงราย 10,316m APS/SMCC/BEC/Unsworth 1988/2014-2016
5 ถ้ำน้ำลาง แม่ฮ่องสอน 8,550m Australian expeditions 1986
6 ถ้ำตะโค๊ะบิ ตาก 7,346m SMCC 2000-2003
7 ถ้ำกระแชง ยะลา 5,633m Price et al. 1993-2000
8 ถ้ำน้ำวังศรีธรรมโศกราช นครศรีธรรมราช 5,200m Page Ashwell et al. 2011-2014
9 ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่ 5,170m APS 1985
10 ถ้ำผาผึ้ง น่าน 4,750m SMCC 2005-2014
11 ถ้ำปุงฮุง แม่ฮ่องสอน 4,566m Australian expeditions 1990
12 ถ้ำบ้านน้ำมุด กาญจนบุรี 4,161m CSCA 1992
13 ถ้ำผามอน แม่ฮ่องสอน 4,050m APS 1985
14 ถ้ำค้างคาว พิษณุโลก 3,736m RFD/CSS/SMCC/OCC 2003-2004
15 ถ้ำนกนางแอ่น กาญจนบุรี 3,232m GSSS 1988
16 ถ้ำเสือ-ถ้ำลม แม่ฮ่องสอน 3,075m Smart et al. 1993
17 ถ้ำน้ำมุด กาญจนบุรี 2,938m CSCA 1992
18 ถ้ำป่าภูเขียว ชัยภูมิ 2,866m Checkley et al. 1989
19 ถ้ำน้ำตก กาญจนบุรี 2,710m CSS 1996
20 ถ้ำฃู่ฃ่า แม่ฮ่องสอน 2,646m Australian expeditions 1992
21 Tham Loe Pu ตาก 2,625m SMCC 2002
21 ถ้ำฃู่ฃ่า แม่ฮ่องสอน 2,617m Australian expeditions 1992
22 ถ้ำแกลบใหญ่ เชียงใหม่ 2,190m APS 1988
23 Tham Nam Dan พิษณุโลก 2,102m RFD/CSS/SMCC/OCC 2002-2004
24 Tham Lumphini Suan Hin สระบุรี 2,019m TCKG/SMCC 1998-2003
25 ถ้ำเทวดา กระบี่ 2,018m SMCC 2013
26 Cave NA0122/NA0135 น่าน 1,929m SMCC 2014
27 ถ้ำชี้หมี เชียงใหม่ 1,913m Alpinistyczny Klub Eksploracyjny w Sopocie 1987
28 ถ้ำธารลอด ตาก 1,877m RFD/OCC 1998
29 Tham Huai Tong Thai ตาก 1,819m RFD/CSS/CSCA/TVCC 2004
30 Tham Nam Ru Hua Koa แม่ฮ่องสอน 1,806m APS/Australian expeditions 1986
31 ถ้ำแม่ปลาเส้า เชียงใหม่ 1,762m Thailand Karst Hydrologic Survey & Zeitoun et al. 1984-2008
32 Tham Huai Kun แม่ฮ่องสอน 1,747m Australian expeditions 1986
33 Tham Phra Sai Ngam พิษณุโลก 1,712m RFD/CSS 1997
34 ถ้ำตับเตา เชียงใหม่ 1,685m SMCC 2003
35 ถ้ำลอด แม่ฮ่องสอน 1,666m Australian expeditions 1983
36 ถ้ำห้วยชีแห้ง ชัยภูมิ 1,602m Checkley et al. 1989
37 ถ้ำภูผาพขธ พัทลุง 1,599m RFD/ACG 2001-2002
38 ถ้ำแม่อุสุ ตาก 1,586m SMCC 2003
39 ถ้ำผางาม ลำปาง 1,578m SMCC 2009-2012
40 Tham Racha Phuttha พังงา 1,504m SMCC 2010-2012
41 ถ้ำเรือ พิษณุโลก 1,408m RFD/OCC 2003
42 ถ้ำน้ำตก แม่ฮ่องสอน 1,405m Australian expeditions 1986
43 ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว พิษณุโลก 1,382m RFD/CSS 1997
44 ถ้ำปางคาม แม่ฮ่องสอน 1,370m Australian expeditions 1986
45 Tham Hued แม่ฮ่องสอน 1,365m APS 1988
46 ถ้ำน้ำพระธาตุ กาญจนบุรี 1,332m NZSS 1992
47 ถ้ำผาแดง แม่ฮ่องสอน 1,323m Australian expeditions 1988
48 ถ้ำพญานาค เพชรบูรณ์ 1,285m SMCC 2003-2006
49 ถ้ำตาปาน พังงา 1,250m Australian expeditions 1986
50
ถ้ำผาแก้ว
พิษณุโลก 1,217m RFD/OCC 2004
51 ถ้ำน้ำฮู แม่ฮ่องสอน 1,201m Spies et al. 1999
52 ถ้ำผาไท ลำปาง 1,185m APS 1985
53 ถ้ำพุงช้าง พังงา 1,150m APS 1988
54 Tham Mor ตาก 1,139m RFD 1999
55 ถ้ำเสาหิน กาญจนบุรี 1,130m Australian expeditons 1990
56 ถ้ำปลา สุราษฎร์ธานี 1,103m BEC 1998
57 ถ้ำธารลอดใหญ่ ชุมพร 1,095m APS 1988
58 ถ้ำเจ้าราม สุโขทัย 1,091m RFD/CSS 1996-1997
59 Tham Krata ลำพูน 1,057m BEC 2001
60 Tham Khun Huai Tum Lek พิษณุโลก 1,035m RFD/OCC 2004
61 Tham Mae Usa ตาก 1,019m SMCC 2003