ถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

Print-friendlyPrint-friendly

รายการที่ยาวที่สุดในถ้ำมีการปรับปรุงเพื่อ  20 มกราคม 2563 มันมีถ้ำทั้งหมดที่ได้รับการสำรวจความยาวของกว่า 1,000 เมตร

 

No. ชื่อ จังหวัด ระยะเวลา รังวัด วันที่
1 ถ้ำพระวังแดง พิษณุโลก 13,789m RFD/CSS/OCC/SMCC 1997-2004
2 ถ้ำแม่ละนา แม่ฮ่องสอน 12,720m Australian expeditions 1986-1992
3 ถ้ำลม/ถ้ำน้ำ/ถ้ำงาม เชียงใหม่ 12,260m ESB 2015-2019
4 ถ้ำใหญ่น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 10,597m SMCC 2004-2014
5 ถ้ำหลวง เชียงราย 10,316m APS/SMCC/BEC/Unsworth 1988-2016
6 ถ้ำน้ำลาง แม่ฮ่องสอน 8,950m Australian expeditions/Smart et al. 1986-1993
7 ถ้ำตะโค๊ะบิ ตาก 7,346m SMCC 2000-2003
8 ถ้ำกระแชง ยะลา 5,633m Price et al. 1993-2000
9 ถ้ำน้ำวังศรีธรรมโศกราช นครศรีธรรมราช 5,200m Ashwell et al. 2011-2014
10 ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่ 5,170m APS 1985
11 ถ้ำผาผึ้ง น่าน 4,750m SMCC 2005-2014
12 ถ้ำปุงฮุง แม่ฮ่องสอน 4,566m Australian expeditions 1990
13 ถ้ำบ้านน้ำมุด กาญจนบุรี 4,161m CSCA 1992
14 ถ้ำผามอน แม่ฮ่องสอน 4,050m APS 1985
15 ถ้ำค้างคาว พิษณุโลก 4,022m RFD/CSS/SMCC/OCC 2003-2018
16 ถ้ำเลสเตโกดอน ตรัง/สตูล 3,389m Department of Mineral Resources 2017
17 ถ้ำนกนางแอ่น กาญจนบุรี 3,232m GSSS 1988
18 ถ้ำเสือ-ถ้ำลม แม่ฮ่องสอน 3,075m Smart et al. 1993
19 ถ้ำพระไทรงาม พิษณุโลก 3,026m RFD/CSS/SMCC 1997-2018
20 ถ้ำละโอ่ง น่าน 2,939m Department of National Parks 2019
21 ถ้ำน้ำมุด กาญจนบุรี 2,938m CSCA 1992
22 ถ้ำป่าภูเขียว ชัยภูมิ 2,866m Checkley et al. 1989
23 ถ้ำน้ำตก กาญจนบุรี 2,710m CSS 1996
24 ถ้ำฃู่ฃ่า แม่ฮ่องสอน 2,646m Australian expeditions 1992
25 Tham Loe Pu ตาก 2,625m SMCC 2002
26 ถ้ำหมา น่าน 2,371m SMCC/Harper & Unsworth 2016-2018
27 ถ้ำแกลบใหญ่ เชียงใหม่ 2,190m APS 1988
28 ถ้ำน้ำดั้น พิษณุโลก 2,102m RFD/CSS/SMCC/OCC 2002-2004
29 ถ้ำลุมพินีสวนหิน สระบุรี 2,019m TCKG/SMCC 1998-2003
30 ถ้ำเทวดา กระบี่ 2,018m SMCC 2013
31 Cave NA0122/NA0135 น่าน 1,929m SMCC 2014
32 ถ้ำชี้หมี เชียงใหม่ 1,913m Alpinistyczny Klub Eksploracyjny w Sopocie 1987
33 ถ้ำธารลอด ตาก 1,877m RFD/OCC 1998
34 Tham Ya Wua Yai/ถ้ำเพชร พังงา 1,876m APS/RFD 1987
35 Tham Huai Tong Thai ตาก 1,819m RFD/CSS/CSCA/TVCC 2004
36 Tham Nam Ru Hua Koa แม่ฮ่องสอน 1,806m APS/Australian expeditions 1986
37 ถ้ำแม่ปลาเส้า เชียงใหม่ 1,762m Thailand Karst Hydrologic Survey & Zeitoun et al. 1984-2008
38 Tham Huai Kun แม่ฮ่องสอน 1,747m Australian expeditions 1986
39 ถ้ำปะการัง แม่ฮ่องสอน 1,741m Australian expeditions/MCRO 1988-90/2019
40 ถ้ำห้อง นครศรีธรรมราช 1,730m Ashwell et al. 2012-14
41 ถ้ำตับเตา เชียงใหม่ 1,685m SMCC 2003
42 ถ้ำลอด แม่ฮ่องสอน 1,666m Australian expeditions 1983
43 ถ้ำห้วยชีแห้ง ชัยภูมิ 1,602m Checkley et al. 1989
44 ถ้ำภูผาพขธ พัทลุง 1,599m RFD/ACG 2001-2002
45 ถ้ำแม่อุสุ ตาก 1,586m SMCC 2003
46 ถ้ำผางาม ลำปาง 1,578m SMCC 2009-2012
47 ถ้ำเล็กเล็ก กระบี่ 1,535m Krabi Family Expedition 2016-20
48 ถ้ำราชาพุทธ พังงา 1,504m SMCC 2010-2012
49 ถ้ำเรือ พิษณุโลก 1,408m RFD/OCC 2003
50 ถ้ำน้ำตก แม่ฮ่องสอน 1,405m Australian expeditions 1986
51 ถ้ำไทรทอง เชียงราย 1,391m MCRO/SMCC 2019
52 ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว พิษณุโลก 1,382m RFD/CSS 1997
53 ถ้ำปางคาม แม่ฮ่องสอน 1,370m Australian expeditions 1986
54 Tham Hued แม่ฮ่องสอน 1,365m APS 1988
55 ถ้ำผาแดง เชียงใหม่ 1,359m SMCC/CMRCA 2005-2013
56 ถ้ำน้ำพระธาตุ กาญจนบุรี 1,332m NZSS 1992
57 ถ้ำผาแดง แม่ฮ่องสอน 1,323m Australian expeditions 1988
58 ถ้ำพญานาค เพชรบูรณ์ 1,285m SMCC 2003-2006
59 ถ้ำตาปาน พังงา 1,250m Australian expeditions 1986
60 ถ้ำผาแก้ว พิษณุโลก 1,217m RFD/OCC 2004
61 ถ้ำตั๊กแตน เชียงใหม่ 1,186m A. Seveau/SMCC 2001-5/2019
62 ถ้ำผาไท ลำปาง 1,185m APS 1985
63 ถ้ำพุงช้าง พังงา 1,150m APS 1988
64 ถ้ำหม้อ ตาก 1,139m RFD 1999
65 ถ้ำเสาหิน กาญจนบุรี 1,130m Australian expeditons 1990
66 ถ้ำปลา สุราษฎร์ธานี 1,103m BEC 1998
67 ถ้ำธารลอดใหญ่ ชุมพร 1,095m APS 1988
68 ถ้ำเจ้าราม สุโขทัย 1,091m RFD/CSS 1996-1997
69 Tham Krata ลำพูน 1,057m BEC 2001
70 ถ้ำใหญ่นาคราช/ถ้ำไข่ ษณุโลก 1,057m Thoma 2013-2016
71 ถ้ำขุนห้วยตูมเล็ก พิษณุโลก 1,035m RFD/OCC 2004
72 Tham Mae Usa ตาก 1,019m SMCC 2003