ถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

Print-friendlyPrint-friendly

รายการที่ยาวที่สุดในถ้ำมีการปรับปรุงเพื่อ  2 กุมภาพันธ์ 2562 มันมีถ้ำทั้งหมดที่ได้รับการสำรวจความยาวของกว่า 1,000 เมตร

 

No. ชื่อ จังหวัด ระยะเวลา รังวัด วันที่
1 ถ้ำพระวังแดง พิษณุโลก 13,761m RFD/CSS/OCC/SMCC 1997-2004
2 ถ้ำแม่ละนา แม่ฮ่องสอน 12,720m Australian expeditions 1986-1992
3 ถ้ำลม/ถ้ำน้ำ/ถ้ำงาม เชียงใหม่ 12,600m ESB 2015-2019
4 ถ้ำใหญ่น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 10,597m SMCC 2004-2014
5 ถ้ำหลวง เชียงราย 10,316m APS/SMCC/BEC/Unsworth 1988/2014-2016
6 ถ้ำน้ำลาง แม่ฮ่องสอน 8,550m Australian expeditions 1986
7 ถ้ำตะโค๊ะบิ ตาก 7,346m SMCC 2000-2003
8 ถ้ำกระแชง ยะลา 5,633m Price et al. 1993-2000
9 ถ้ำน้ำวังศรีธรรมโศกราช นครศรีธรรมราช 5,200m Page Ashwell et al. 2011-2014
10 ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่ 5,170m APS 1985
11 ถ้ำผาผึ้ง น่าน 4,750m SMCC 2005-2014
12 ถ้ำปุงฮุง แม่ฮ่องสอน 4,566m Australian expeditions 1990
13 ถ้ำบ้านน้ำมุด กาญจนบุรี 4,161m CSCA 1992
14 ถ้ำผามอน แม่ฮ่องสอน 4,050m APS 1985
15 ถ้ำค้างคาว พิษณุโลก 4,022m RFD/CSS/SMCC/OCC 2003-2018
16 ถ้ำเลสเตโกดอน ตรัง/สตูล 3,389m Department of Mineral Resources 2017
17 ถ้ำนกนางแอ่น กาญจนบุรี 3,232m GSSS 1988
18 ถ้ำเสือ-ถ้ำลม แม่ฮ่องสอน 3,075m Smart et al. 1993
19 ถ้ำพระไทรงาม พิษณุโลก 3,026m RFD/CSS/SMCC 1997-2018
20 ถ้ำน้ำมุด กาญจนบุรี 2,938m CSCA 1992
21 ถ้ำป่าภูเขียว ชัยภูมิ 2,866m Checkley et al. 1989
22 ถ้ำน้ำตก กาญจนบุรี 2,710m CSS 1996
23 ถ้ำฃู่ฃ่า แม่ฮ่องสอน 2,646m Australian expeditions 1992
24 Tham Loe Pu ตาก 2,625m SMCC 2002
25 ถ้ำหมา น่าน 2,371m SMCC/Harper & Unsworth 2016-2018
26 ถ้ำแกลบใหญ่ เชียงใหม่ 2,190m APS 1988
27 ถ้ำน้ำดั้น พิษณุโลก 2,102m RFD/CSS/SMCC/OCC 2002-2004
28 ถ้ำลุมพินีสวนหิน สระบุรี 2,019m TCKG/SMCC 1998-2003
29 ถ้ำเทวดา กระบี่ 2,018m SMCC 2013
30 Cave NA0122/NA0135 น่าน 1,929m SMCC 2014
31 ถ้ำชี้หมี เชียงใหม่ 1,913m Alpinistyczny Klub Eksploracyjny w Sopocie 1987
32 ถ้ำธารลอด ตาก 1,877m RFD/OCC 1998
33 Tham Ya Wua Yai/ถ้ำเพชร พังงา 1,876m APS/RFD 1987
34 Tham Huai Tong Thai ตาก 1,819m RFD/CSS/CSCA/TVCC 2004
35 Tham Nam Ru Hua Koa แม่ฮ่องสอน 1,806m APS/Australian expeditions 1986
36 ถ้ำแม่ปลาเส้า เชียงใหม่ 1,762m Thailand Karst Hydrologic Survey & Zeitoun et al. 1984-2008
37 Tham Huai Kun แม่ฮ่องสอน 1,747m Australian expeditions 1986
38 ถ้ำห้อง นครศรีธรรมราช 1,730m Ashwell et al. 2012-14
39 ถ้ำตับเตา เชียงใหม่ 1,685m SMCC 2003
40 ถ้ำลอด แม่ฮ่องสอน 1,666m Australian expeditions 1983
41 ถ้ำห้วยชีแห้ง ชัยภูมิ 1,602m Checkley et al. 1989
42 ถ้ำภูผาพขธ พัทลุง 1,599m RFD/ACG 2001-2002
43 ถ้ำแม่อุสุ ตาก 1,586m SMCC 2003
44 ถ้ำผางาม ลำปาง 1,578m SMCC 2009-2012
45 ถ้ำราชาพุทธ พังงา 1,504m SMCC 2010-2012
46 ถ้ำเรือ พิษณุโลก 1,408m RFD/OCC 2003
47 ถ้ำน้ำตก แม่ฮ่องสอน 1,405m Australian expeditions 1986
48 ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว พิษณุโลก 1,382m RFD/CSS 1997
49 ถ้ำไทรทอง เชียงราย 1,373m V. Unsworth & P. Collett 2015-2017
50 ถ้ำปางคาม แม่ฮ่องสอน 1,370m Australian expeditions 1986
51 Tham Hued แม่ฮ่องสอน 1,365m APS 1988
52 ถ้ำผาแดง เชียงใหม่ 1,359m SMCC/CMRCA 2005-2013
53 Tham Ton Ai Duea พัทลุง 1,345 m Ashwell 2016
54 ถ้ำเล็กเล็ก กระบี่ 1,332m Krabi Family Expedition 2016
55 ถ้ำน้ำพระธาตุ กาญจนบุรี 1,332m NZSS 1992
56 ถ้ำผาแดง แม่ฮ่องสอน 1,323m Australian expeditions 1988
57 ถ้ำพญานาค เพชรบูรณ์ 1,285m SMCC 2003-2006
58 ถ้ำตาปาน พังงา 1,250m Australian expeditions 1986
59 ถ้ำผาแก้ว พิษณุโลก 1,217m RFD/OCC 2004
60 ถ้ำน้ำฮู แม่ฮ่องสอน 1,201m Spies et al. 1999
61 ถ้ำผาไท ลำปาง 1,185m APS 1985
62 ถ้ำพุงช้าง พังงา 1,150m APS 1988
63 ถ้ำหม้อ ตาก 1,139m RFD 1999
64 ถ้ำเสาหิน กาญจนบุรี 1,130m Australian expeditons 1990
65 ถ้ำปลา สุราษฎร์ธานี 1,103m BEC 1998
66 ถ้ำธารลอดใหญ่ ชุมพร 1,095m APS 1988
67 ถ้ำเจ้าราม สุโขทัย 1,091m RFD/CSS 1996-1997
68 Tham Krata ลำพูน 1,057m BEC 2001
69 ถ้ำขุนห้วยตูมเล็ก พิษณุโลก 1,035m RFD/OCC 2004
70 Tham Mae Usa ตาก 1,019m SMCC 2003