ถ้ำที่ลึกที่สุดในประเทศไทย

Print-friendlyPrint-friendly

รายชื่อของถ้ำที่ลึกที่สุดของการปรับปรุงเพื่อ 9 ตุลาคม 2556 แต่ก็มีถ้ำทั้งหมดที่ได้รับการสำรวจความลึกกว่า 100 เมตร

No. ชื่อ จังหวัด ความลึก รังวัด วันที่
1 ถ้ำผาผึ้ง น่าน 404m SMCC 2005-2013
2 ถ้ำสระขียว กระบี่ 240m London, Gadd et al. (diving) 1993-2007
3 ถ้ำบานหลวง เชียงใหม่ 199m Thailand Karst Hydrologic Survey 1984
4 ถ้ำช้างงาช้าง เชียงใหม่ 189m CMRCA 2012
5 ถ้ำห้วยปิน น่าน 175m SMCC 2010
6 Ma Phong Sui Tung เชียงใหม่ 167m Thailand Karst Hydrologic Survey 1984
7 Dead Robber Waterfall Cave เชียงใหม่ 166m Thailand Karst Hydrologic Survey 1984
8 ถ้ำผาเผิอก แม่ฮ่องสอน 166m Australian expeditions 1986
9 Tham Turakit Maiset กาญจนบุรี 157m CSCA 1992
10 Pigs Play In The Mud Cave เชียงใหม่ 150m Thailand Karst Hydrologic Survey 1983
11 ถ้ำแม่ละนา แม่ฮ่องสอน 150m Australian expeditions 1986
12 ถ้ำปะการัง แม่ฮ่องสอน 142m Australian expeditions 1988-90
13 ถ้ำสองห้อง ตรัง 141m Gadd et al. (diving) 2007
14 ถ้ำน้ำตกน้ำปิน น่าน 138m SMCC 2010
15 ถ้ำพระวัฒนาราม ขอนแก่น 136m SMCC 2005
16 ถ้ำน้ำตก กาญจนบุรี 134m CSS 1996
17 ถ้ำพญานาค เพชรบูรณ์ 133m SMCC 2003-2006
18 ถ้ำป่าภูเขียว ชัยภูมิ 130m Checkley et al. 1989
19 ถ้ำเจ้าราม สุโขทัย 128m RFD/CSS 1996-1997
20 Tham Huai Nam Lad ชัยภูมิ 125m Checkley et al. 1989
21 ถ้ำผาขัน ลำปาง 118m CSS/SMCC 2005
22 ถ้ำบ้านน้ำมุด กาญจนบุรี 117m CSCA 1992
23 ถ้ำพระวังแดง พิษณุโลก 117m RFD/CSS/SMCC/OCC 1997-2004
24 Tham Pou Kao Hou กระบี่ 115m Speleo Club MJ de Bellegarde 1989
25 ถ้ำลุกข้าวฆลาม แม่ฮ่องสอน 113m Smart et al. 1993
26 ถ้ำใหญ่น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 111m SMCC 2004-2013
27 ถ้ำน้ำลาง แม่ฮ่องสอน 110m Australian expeditions 1986
28 Tham Mahuema กาญจนบุรี 109m RFD/CSS/CSCA/TVCC 2003
29 Tham Huai Kut Pba Teung แม่ฮ่องสอน 108m Smart & Geeson 1995
30 Cricket Cave เชียงใหม่ 106m Thailand Karst Hydrologic Survey 1984
31 บ่อน้ำผี แม่ฮ่องสอน 106m SSA 1991
32 ถ้ำหลวงสะเกิน น่าน 105m SMCC 2003
33 Cave TF10 กาญจนบุรี 101m CSCA 1992