ถ้ำที่ลึกที่สุดในประเทศไทย

Print-friendlyPrint-friendly
รายชื่อของถ้ำที่ลึกที่สุดของการปรับปรุงเพื่อ 28 พฤศจิกายน 2564 แต่ก็มีถ้ำทั้งหมดที่ได้รับการสำรวจความลึกกว่า 100 เมตร
No. ชื่อ จังหวัด ความลึก รังวัด วันที่
1 ถ้ำผาผึ้ง น่าน 476m SMCC 2005-2014
2 ถ้ำผาแดง เชียงใหม่ 293m SMCC/CMRCA 2013/2020
3 ถ้ำสระขียว กระบี่ 239m Reymanents 2008
4 ถ้ำบานหลวง เชียงใหม่ 207m Thailand Karst Hydrologic Survey/SMCC 1984/2020
5 ถ้ำหุบผาเขา เชียงใหม่ 200m SMCC/CMRCA 2020
6 ถ้ำสองห้อง นครศรีธรรมราช 198m Reymanents/Challen/Harris 2017
7 Tham Ya Wua Yai/ถ้ำเพชร พังงา 190m APS/RFD/CSGA 1987-2016
8 Tham Sui Tang เชียงใหม่ 189m CMRCA 2012
9 ถ้ำไร่ผิน น่าน 178m SMCC 2016
10 ถ้ำลม/ถ้ำน้ำ/ถ้ำงาม เชียงใหม่ 176m SpeleoDAO expeditions 2015-2020
11 ถ้ำห้วยปิน น่าน 175m SMCC 2010
12 Ma Phong Sui Tang เชียงใหม่ 167m Thailand Karst Hydrologic Survey 1984
13 ถ้ำผาเผิอก แม่ฮ่องสอน 166m Australian expeditions 1986
14 ถ้ำปะการัง แม่ฮ่องสอน 163m Australian expeditions/MCRO 1988-90/2019
15 Tham Turakit Maiset กาญจนบุรี 157m CSCA 1992
16 Pigs Play In The Mud Cave เชียงใหม่ 150m Thailand Karst Hydrologic Survey 1983
= ถ้ำแม่ละนา แม่ฮ่องสอน 150m Australian expeditions 1986
18 Tham Nam Long Lu พิษณุโลก 138m RFD/OCC/SMCC 1999-2018
= ถ้ำน้ำตกน้ำปิน น่าน 138m SMCC 2010
20 ถ้ำพระวัฒนาราม ขอนแก่น 136m SMCC 2005
21 ถ้ำห้อง นครศรีธรรมราช 135m Ashwell et al. 2012-14
22 ถ้ำน้ำตก กาญจนบุรี 134m CSS 1996
23 ถ้ำพญานาค เพชรบูรณ์ 133m SMCC 2003-2006
24 ถ้ำพระวังแดง พิษณุโลก 131m RFD/CSS/SMCC/OCC 1997-2004
25 ถ้ำป่าภูเขียว ชัยภูมิ 130m Checkley et al. 1989
26 ถ้ำเจ้าราม สุโขทัย 128m RFD 1996-1997
27 Tham Huai Nam Lad ชัยภูมิ 125m Checkley et al. 1989
= Tham Mahuema กาญจนบุรี 125m RFD/CSS/CSCA/TVCC 2003
29 Angkhang Sinkhole เชียงใหม่ 121m SMCC/CMRCA 2020
30 ถ้ำแปดสิบ น่าน 118m SMCC 2014-2016
= ถ้ำผาขัน ลำปาง 118m CSS/SMCC 2005
32 ถ้ำบ้านน้ำมุด กาญจนบุรี 117m CSCA 1992
33 Tham Pou Kao Hou กระบี่ 115m Speleo Club MJ de Bellegarde 1989
34 ถ้ำหมา น่าน 114m SMCC/Harper & Unsworth 2016-2018
35 ถ้ำลุกข้าวฆลาม แม่ฮ่องสอน 113m Smart et al. 1993
36 ถ้ำน้ำลาง แม่ฮ่องสอน 110m Australian expeditions 1986
37 ถ้ำใหญ่น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 109m SMCC 2004-2013
38 Tham Haob Yai กาญจนบุรี 108m Speleoclub Caniac du Causse 2018
= Tham Huai Kut Pba Teung แม่ฮ่องสอน 108m Smart & Geeson 1995
= ถ้ำผามอน แม่ฮ่องสอน 108m APS 1985
41 บ่อน้ำผี แม่ฮ่องสอน 106m SSA 1991
= ถ้ำมะละกอ เชียงใหม่ 106m SMCC 2020
43 ถ้ำหลวงสะเกิน น่าน 105m SMCC 2003
44 Cave NA0121 น่าน 101m SMCC 2014
= Cave TF10 กาญจนบุรี 101m CSCA 1992
46 Cave NA0122/NA0135 น่าน 100m SMCC 2014